Game Box Shots

Ninja Remix (Cartridge) (EU)
EU 1990
Ninja Remix (Cassette) (EU)
EU 1990

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.