Users who own this game also own:

Athena
Athena
Big Trouble in Little China
Big Trouble in Little China
Boulder Dash
Boulder Dash
Cavelon
Cavelon
Deep Strike
Deep Strike

Users who love this game also love:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
Super Mario World
Super Mario World
Tekken 2
Tekken 2
Final Fantasy VI
Final Fantasy VI