Users who own this game also own:

Amazon Warrior
Amazon Warrior
Bomb Fusion
Bomb Fusion
Crazy Kong
Crazy Kong
Double Dragon II: The Revenge
Double Dragon II: The Revenge
Express Raider
Express Raider

Users who love this game also love:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario World
Super Mario World
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
Final Fantasy VI
Final Fantasy VI
Tetris
Tetris