Users who own this game also own:

Athena
Athena
Bionic Commando
Bionic Commando
Shinobi
Shinobi
Snokie
Snokie
Jumpman
Jumpman

Users who love this game also love:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario World
Super Mario World
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Tetris
Tetris