Users who own this game also own:

Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
Machine Hunter
Machine Hunter
Super Mario Bros. Deluxe
Super Mario Bros. Deluxe
WWF SmackDown!
WWF SmackDown!
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog

Users who love this game also love:

1080: TenEighty Snowboarding
1080: TenEighty Snowboarding
Sonic 3D Blast
Sonic 3D Blast
WWF Attitude
WWF Attitude
Spider-Man: Mysterio's Menace
Spider-Man: Mysterio's Menace
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.