Users who own this game also own:

Grand Theft Auto
Grand Theft Auto
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
WWF Attitude
WWF Attitude
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Spider-Man: Mysterio's Menace
Spider-Man: Mysterio's Menace

Users who love this game also love:

Rage Racer
Rage Racer
WCW/NWO Revenge
WCW/NWO Revenge
WWF SmackDown! Just Bring It
WWF SmackDown! Just Bring It
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
WWE SmackDown! Shut Your Mouth
WWE SmackDown! Shut Your Mouth