Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2011
iOS (iPhone/iPad) Tsuri Kurashi 07/14/11 North America
iOS (iPhone/iPad) Map Pin Darts 11/02/11 North America
iOS (iPhone/iPad) meet-me POCKET 11/30/11 North America
2012
iOS (iPhone/iPad) Quiz RPG 01/28/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Puzzle Janken Mukashibanashi "Momotarou" 09/11/12 North America
2013
iOS (iPhone/iPad) Torinporon 07/19/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Buttataki 08/21/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Mogyuudon 08/21/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Morupu 09/30/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Tobuta 11/20/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Torimakuri 11/27/13 North America
2014
iOS (iPhone/iPad) Butower 02/19/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Mogyuugyuu 03/12/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Kakekokko 03/31/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Shooting Buta 03/31/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Piyokoro 04/02/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Ushioni 05/14/14 North America
iOS (iPhone/iPad) HomeRun Butta 07/09/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Apple Town - Dress My Shop 08/05/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Monyuu Nyuu 08/07/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Torimaku League 09/17/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Moo Dash 10/08/14 North America