Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2012
iOS (iPhone/iPad) Bero Paipai 2 10/23/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Sorakan no Kamisama 10/26/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Kakekomijousha 10/26/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Bero Paipai 10/26/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Ramen Shokunin 10/26/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Are you Santa? 10/30/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Noroi no Tsuguri Play 12/03/12 North America
2013
iOS (iPhone/iPad) Douru Obu Ashidachi 01/18/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Jinsei wa Naminori 02/09/13 North America
2014
iOS (iPhone/iPad) Kenma no Tatsujin!! 01/21/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Danchi no Yuurei 02/28/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Noroi no E Puri 3D 09/09/14 North America
iOS (iPhone/iPad) 3D Gal Chaku!! Tokonatsu no Mujintou ni Gal Toujou!! 10/10/14 North America
iOS (iPhone/iPad) Doraimon: Nobidai no Jaiaso o Gitagita no Boroboro ni Seyo! 10/21/14 North America