Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2012
iOS (iPhone/iPad) Grab Missile! 11/01/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Cola Missile 11/03/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Pizza Bun Nagale 11/28/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Macaron 11/28/12 North America
iOS (iPhone/iPad) SpartanGP 12/21/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Delivery Pizza Kingdom 12/21/12 North America
iOS (iPhone/iPad) Dracula Run Away 12/21/12 North America
2013
iOS (iPhone/iPad) Flick Macaron 01/02/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Run Away!! Airman Basic 01/06/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Cat Wall 01/07/13 North America
iOS (iPhone/iPad) BOMBED CHICKEN 01/11/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Reverse Experss 01/17/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Drunk Racer 01/30/13 North America
iOS (iPhone/iPad) chatty macaron 02/07/13 North America
iOS (iPhone/iPad) THE Legend Of ZipperMan 02/07/13 North America
iOS (iPhone/iPad) KibaSamurai 03/01/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Don't Die! Daddy! 03/07/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Manetumi Macaron 03/28/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Boxed Macaron 03/28/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Angel of pocket tissue 04/01/13 North America
iOS (iPhone/iPad) HigeSlime 04/03/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Mr.Quest 04/04/13 North America
iOS (iPhone/iPad) B.B.Q Hero 04/04/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Grip Hamideru 04/04/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Flick Macarons 04/05/13 North America
iOS (iPhone/iPad) POP'n Macaron 04/05/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Chocolates&Macarons 04/18/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Zombie Musou 04/24/13 North America
iOS (iPhone/iPad) MacaronRUSH 06/01/13 North America
iOS (iPhone/iPad) Sorting Macaron 06/07/13 North America
iOS (iPhone/iPad) BombedChicken2-Overhunt an eggs- 06/12/13 North America
2015
iOS (iPhone/iPad) Tsubo Kuma Seifuku Bokujou! Henteko Kuma ga Daizoushoku - Houchi Game 02/21/15 North America
iOS (iPhone/iPad) Yokosuka Kaigunshisetsu Selection: Kichiku Nanido GekiMuzu Shooting 02/28/15 North America
iOS (iPhone/iPad) Zou Yasejibare-Chan 02/28/15 North America
iOS (iPhone/iPad) Tsubo Kuma Monogatari: Muryou Kimokawa Ikusei Simulation 02/28/15 North America