Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1994
Arcade Games Shippuu Mahou Daisakusen Kingdom Grand Prix 1994 Japan
2000
Arcade Games Great Mahou Daisakusen 2000 North America
Arcade Games Great Mahou Daisakusen 2000 Japan
2003
GameCube Naruto: Gekitou Ninja Taisen 04/11/03 North America
GameCube Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 2 12/04/03 North America
2007
Wii Naruto Shippuden: Gekitou Ninja Taisen EX 02/22/07 Japan
Wii Naruto: Clash of Ninja Revolution 10/23/07 North America
Wii Naruto Shippuden Gekitou Ninja Taisen EX2 11/29/07 Japan
2008
Wii Naruto Shippuden Gekitou Ninja Taisen EX3 11/27/08 Japan
2009
Wii Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution III 11/17/09 North America