Users who own this game also own:

Gauntlet
Gauntlet
Grand Prix Simulator 2
Grand Prix Simulator 2
Locomotion
Locomotion
Magicland Dizzy
Magicland Dizzy
Xenon
Xenon