Users who own this game also own:

Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Turbo OutRun
Turbo OutRun
Golden Axe II
Golden Axe II
PGA European Tour
PGA European Tour
Taz-Mania
Taz-Mania