Game Box Shots

Incoming (US)
US 11/30/98
Incoming: Ginrui Saishuu Kessen (JP)
JP 12/17/98
Incoming (EU)
EU 10/14/99

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.