Game Box Shots

Get Bass (JP)
JP 04/01/99
Get Bass (w/ Fishing Controller) (JP)
JP 04/01/99
Sega Bass Fishing (EU)
EU 08/04/99
Sega Bass Fishing (US)
US 09/30/99
Sega Bass Fishing (Sega All Stars) (US)
US 2000

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.