Users who own this game also own:

Crazy Taxi
Crazy Taxi
Shenmue
Shenmue
Sonic Adventure
Sonic Adventure
ChuChu Rocket!
ChuChu Rocket!
Sonic Adventure 2
Sonic Adventure 2

Users who love this game also love:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Killzone 2
Killzone 2
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Ecco the Dolphin: Defender of the Future
Ecco the Dolphin: Defender of the Future