Users who own this game also own:

Sonic Adventure
Sonic Adventure
Crazy Taxi
Crazy Taxi
Shenmue
Shenmue
Sonic Adventure 2
Sonic Adventure 2
ChuChu Rocket!
ChuChu Rocket!

Users who love this game also love:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Killzone 2
Killzone 2
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Ecco the Dolphin: Defender of the Future
Ecco the Dolphin: Defender of the Future
Ninja Gaiden Sigma
Ninja Gaiden Sigma