Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Shenmue
Shenmue
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Evolution
Evolution

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Sakura Taisen 4
Sakura Taisen 4
Streets of Rage 3
Streets of Rage 3
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Valkyrie Profile
Valkyrie Profile