Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai...Sengoku Spirits Gaiden: Nobunaga-Hen
Ai...Sengoku Spirits Gaiden: Nobunaga-Hen
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess

Users who love this game also love:

007: NightFire
007: NightFire
Ason de Wakaru - The Party Casino
Ason de Wakaru - The Party Casino
Disney's PK: Out of the Shadows
Disney's PK: Out of the Shadows
I-Ninja
I-Ninja
Doraemon: Nora no Suke no Yabou
Doraemon: Nora no Suke no Yabou