Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Ragnarok DS
Ragnarok DS
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Summon Night X: Tears Crown
Summon Night X: Tears Crown
Armen Noir
Armen Noir

Users who love this game also love:

Mega Man 5
Mega Man 5
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou
Mr. Do!
Mr. Do!
Doraemon
Doraemon
Ninja Spirit
Ninja Spirit