Users who own this game also own:

Tennis no Oji-Sama: Motto Gakuensai no Ouji-Sama - More Sweet Edition
Tennis no Oji-Sama: Motto Gakuensai no Ouji-Sama - More Sweet Edition
Tennis no Oji-Sama: Doubles no Oji-Sama - Girls, Be Gracious!
Tennis no Oji-Sama: Doubles no Oji-Sama - Girls, Be Gracious!
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version

Users who love this game also love:

Tennis no Oji-Sama: Driving Smash! Side Genius
Tennis no Oji-Sama: Driving Smash! Side Genius
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Tennis no Oji-Sama 2005: Crystal Drive
Tennis no Oji-Sama 2005: Crystal Drive
Vitamin X Evolution
Vitamin X Evolution
Summon Night: Swordcraft Story
Summon Night: Swordcraft Story