Users who own this game also own:

Gekitsui-Oh
Gekitsui-Oh
Chi to Ase to Namida no Koukou Yakyuu
Chi to Ase to Namida no Koukou Yakyuu
Super Mario Land
Super Mario Land
Eigo de Tabisuru: Little Charo
Eigo de Tabisuru: Little Charo
Kagachi-Sama o Nagusa Mutate Matsuri Masu
Kagachi-Sama o Nagusa Mutate Matsuri Masu

Users who love this game also love:

Doraemon
Doraemon
Code of Princess
Code of Princess
Aero Porter
Aero Porter
Gaist Crusher
Gaist Crusher
Koneko no Album: My Little Cat
Koneko no Album: My Little Cat