Users who own this game also own:

Soul Guardians: Age of Midgard
Soul Guardians: Age of Midgard
Cooking Game American Cheesecake
Cooking Game American Cheesecake
Magic School Lussid
Magic School Lussid
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
Love Calculator Celebrity
Love Calculator Celebrity

Users who love this game also love:

Robot Ponkottsu: Moon Version
Robot Ponkottsu: Moon Version
Tales of the World: Narikiri Dungeon 3
Tales of the World: Narikiri Dungeon 3
Aero Dancing: Torodoki Taichou no Himitsu Disc
Aero Dancing: Torodoki Taichou no Himitsu Disc
Asphalt: Urban GT
Asphalt: Urban GT
Goraku Ou Tango!
Goraku Ou Tango!