Users who own this game also own:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Lexica
Lexica
Windwalker
Windwalker

Users who love this game also love:

Okiraku Daifugou 3D
Okiraku Daifugou 3D
Disney's Extreme Skate Adventure
Disney's Extreme Skate Adventure
GoNinja
GoNinja
Pooyan
Pooyan
Mario Party 9
Mario Party 9