Users who own this game also own:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
GooCubelets
GooCubelets
Awakening
Awakening

Users who love this game also love:

Jeopardy!
Jeopardy!
Disney Sports: Motocross
Disney Sports: Motocross
Tsuri Sensei 2
Tsuri Sensei 2
Dejiko no Mahjong Party
Dejiko no Mahjong Party
Gobs of Games
Gobs of Games