Users who own this game also own:

Mario Bros.
Mario Bros.
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Clubhouse Games Express: Card Classics
Clubhouse Games Express: Card Classics
Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version

Users who love this game also love:

Aero Dancing i
Aero Dancing i
Kouekizaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai: Kanken Training - 1-Kyuu Jun-1-Kyuu 2-Kyuu
Kouekizaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai: Kanken Training - 1-Kyuu Jun-1-Kyuu 2-Kyuu
PukuPuku Tennen Kairanban: Koi no Cupid Daisakusen
PukuPuku Tennen Kairanban: Koi no Cupid Daisakusen
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones
Game Boy Advance Video: Shrek 2
Game Boy Advance Video: Shrek 2