Users who own this game also own:

Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Castlevania: Portrait of Ruin
Castlevania: Portrait of Ruin
Mario Tennis Open
Mario Tennis Open
Professor Layton and the Curious Village
Professor Layton and the Curious Village
Namco Museum DS
Namco Museum DS

Users who love this game also love:

Donkey Kong Country Returns 3D
Donkey Kong Country Returns 3D
Pokemon Omega Ruby
Pokemon Omega Ruby
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Mario Party: Island Tour
Mario Party: Island Tour