Game Box Shots

Zuma's Revenge! (DSiWare) (US)
US 03/08/12
Zuma's Revenge! (EU)
EU 07/19/12

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.