Users who own this game also own:

Cooking Mama
Cooking Mama
Crash Boom Bang!
Crash Boom Bang!
Diner Dash: Sizzle & Serve
Diner Dash: Sizzle & Serve
Disney/Pixar Ratatouille: Food Frenzy
Disney/Pixar Ratatouille: Food Frenzy
Camping Mama: Outdoor Adventures
Camping Mama: Outdoor Adventures

Users who love this game also love:

Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru
Captain America: Super Soldier
Captain America: Super Soldier