Users who own this game also own:

Shovel Knight
Shovel Knight
3D Sonic the Hedgehog
3D Sonic the Hedgehog
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Art Style: AQUIA
Art Style: AQUIA
Game & Watch: Chef
Game & Watch: Chef

Users who love this game also love:

Star Fox Zero
Star Fox Zero
Xenoblade Chronicles 3D
Xenoblade Chronicles 3D
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Chrono Trigger
Chrono Trigger