Users who love this game also love:

Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
G.G Series: Ninja Karakuri Den
G.G Series: Ninja Karakuri Den
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Knockout Party
Knockout Party
The Dog Master
The Dog Master