Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Mario Strikers Charged
Mario Strikers Charged
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Users who love this game also love:

New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U
New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Pikmin 3
Pikmin 3
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
New Super Mario Bros. U
New Super Mario Bros. U