Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
SpongeBob's Truth or Square
SpongeBob's Truth or Square
SpongeBob HeroPants
SpongeBob HeroPants
Mario and Donkey Kong: Minis on the Move
Mario and Donkey Kong: Minis on the Move
Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again!
Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again!

Users who love this game also love:

Country Dance
Country Dance
Captain Tsubasa VS
Captain Tsubasa VS
Aahh! Spot the Difference
Aahh! Spot the Difference
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II
SiNG Party
SiNG Party