Users who love this game also love:

Pro Yakyuu Spirits 2011
Pro Yakyuu Spirits 2011
Girls RPG: Cinderellife
Girls RPG: Cinderellife
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume
True Remembrance: Kioku no Kakera
True Remembrance: Kioku no Kakera