Users who love this game also love:

Naruto Shippuden Gekitou Ninja Taisen EX2
Naruto Shippuden Gekitou Ninja Taisen EX2
Zero: Tsukihami no Kamen
Zero: Tsukihami no Kamen
Star Wars The Clone Wars: Lightsaber Duels
Star Wars The Clone Wars: Lightsaber Duels
Ni no Kuni: Shikkoku no Madoushi
Ni no Kuni: Shikkoku no Madoushi
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu