Game Box Shots

Sonic Rush (US)
US 11/15/05
Sonic Rush (EU)
EU 11/18/05
Sonic Rush (JP)
JP 11/23/05

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.