Credits

AI ProgrammingYuji Ohashi
Character DesignRyo Hirata
DirectorMakoto Shimojo
Executive ProducerSatoru Iwata
ProducerTohru Nariho
Programming SupportMitsuro Matsumoto
ScenarioKouhei Madea
ScenarioMakoto Shimojo
Sound CompositionYoshito Hirano
System ProgrammingTakanori Hino

Contributions