Game Box Shots

Tantei Kibukawa Ryosuke Jiken Tan: Kamen Genei Satsujinjiken (JP)
JP 03/24/05
Tantei Kibukawa Ryosuke Jiken Tan: Kamen Genei Satsujinjiken (Genki the Best) (JP)
JP 10/25/07

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.