Users who own this game also own:

Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

WarioWare: Touched!
WarioWare: Touched!
Ultratron
Ultratron
Jeopardy!
Jeopardy!
Room Zoom: Race for Impact
Room Zoom: Race for Impact
Luv Me Buddies Wonderland
Luv Me Buddies Wonderland