Users who own this game also own:

Mario Kart DS
Mario Kart DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Trauma Center: Under the Knife
Trauma Center: Under the Knife
Bomberman
Bomberman

Users who love this game also love:

Mario Party DS
Mario Party DS
4 Elements
4 Elements
Okiraku Daifugou 3D
Okiraku Daifugou 3D
Bijin-Tokei
Bijin-Tokei
Unepic
Unepic