Game Box Shots

Tenchu: Dark Shadow (JP)
JP 04/06/06
Tenchu: Dark Secret (US)
US 08/21/06
Tenchu: Dark Secret (AU)
AU 09/21/06
Tenchu: Dark Secret (EU)
EU 11/24/06

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.