Credits

Executive ProducerTsunekaz Ishihara
Executive ProducerSatoru Iwata
Game DialogueAkihito Toda
Graphic DesignerMinoru Yoshikoshi
Original Author and ArtistSatoshi Tajiri
ProgrammerSatoshi Mitsuhara
ProgrammerKazuhiro Mizusawa
ProgrammerEitaro Nakamura
ProgrammerKazuki Sekimori
ProgrammerYoshiya Taniguchi

Contributions