Users who own this game also own:

Gyakuten Saiban Jiten
Gyakuten Saiban Jiten
Gintama DS: Yorozuya Daisoudou
Gintama DS: Yorozuya Daisoudou
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro
Geometry Wars: Galaxies
Geometry Wars: Galaxies
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 3
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 3