Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Tetris
Tetris
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance