Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Perfect Dark
Perfect Dark
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass