Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Party DS
Mario Party DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Mario Kart DS
Mario Kart DS

Users who love this game also love:

Mega Man 2
Mega Man 2
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Clockwerx
Clockwerx
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy