Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Party DS
Mario Party DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Mario Kart DS
Mario Kart DS

Users who love this game also love:

Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Wario Land II
Wario Land II
Mega Man
Mega Man
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Garfield's Nightmare
Garfield's Nightmare