Game Box Shots

Code Lyoko (US)
US 05/15/07
Code Lyoko (EU)
EU 11/23/07
Code Lyoko (AU)
AU 11/29/07

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.