Game Box Shot

Touhoku Daigaku Mirai Kagaku Gijutsu Kyoudou Kenkyuu Center: Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Nou wo Kitaeru Otona no DS Training (JP, 05/19/05)

Touhoku Daigaku Mirai Kagaku Gijutsu Kyoudou Kenkyuu Center: Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Nou wo Kitaeru Otona no DS Training Box Front
Touhoku Daigaku Mirai Kagaku Gijutsu Kyoudou Kenkyuu Center: Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Nou wo Kitaeru Otona no DS Training Box Back
Touhoku Daigaku Mirai Kagaku Gijutsu Kyoudou Kenkyuu Center: Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Nou wo Kitaeru Otona no DS Training Box Spine

Contributions

Box shots for this game contributed by odino, Starwolf_UK, and MissQuark.

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.