Users who own this game also own:

Mario Kart DS
Mario Kart DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Mario & Sonic at the Olympic Games
Mario & Sonic at the Olympic Games

Users who love this game also love:

Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
City Builder
City Builder
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Inuyasha: Naraku no Wana! Mayoi no Mori no Shoutaijou
Seitokai no Ichizon: DS-suru Seitokai
Seitokai no Ichizon: DS-suru Seitokai
The Dog Master
The Dog Master