Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Shenmue
Shenmue
Code of Princess
Code of Princess
Flying Warriors
Flying Warriors
Halo 2
Halo 2
Mario Kart 7
Mario Kart 7