Users who own this game also own:

New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Mario Party DS
Mario Party DS
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS

Users who love this game also love:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
OutRun
OutRun
F-Zero X
F-Zero X
Astro Boy: Omega Factor
Astro Boy: Omega Factor
GoldenEye 007
GoldenEye 007