Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Golden Sun: Dark Dawn
Golden Sun: Dark Dawn
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version

Users who love this game also love:

4 Games on One Game Pak: GT Advance / GT Advance 2  / GT Advance 3 / MotoGP
4 Games on One Game Pak: GT Advance / GT Advance 2 / GT Advance 3 / MotoGP
Fishdom H2O: Hidden Odyssey
Fishdom H2O: Hidden Odyssey
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Big Bass Arcade: No Limit
Big Bass Arcade: No Limit
Puyo Puyo~n: Kakkun to Issho
Puyo Puyo~n: Kakkun to Issho