Users who own this game also own:

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS

Users who love this game also love:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version