Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Users who love this game also love:

Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version