Users who own this game also own:

Kunitori Zunou Battle: Nobunaga no Yabou
Kunitori Zunou Battle: Nobunaga no Yabou
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore!
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore!
Kokoro ga Uruou Birei Aquarium DS: Tetra - Guppy - Angelfish
Kokoro ga Uruou Birei Aquarium DS: Tetra - Guppy - Angelfish
Kouenji Joshi Soccer 2: Koi wa Nebagiba Kouenji
Kouenji Joshi Soccer 2: Koi wa Nebagiba Kouenji

Users who love this game also love:

Ultraman Club: Teki Kaijuu o Hakken Seyo!
Ultraman Club: Teki Kaijuu o Hakken Seyo!
JellyCar 2
JellyCar 2
Cosmic Highway
Cosmic Highway
The Game of Life / Yahtzee / Payday
The Game of Life / Yahtzee / Payday
Hotel Mogul
Hotel Mogul