Users who own this game also own:

Final Fantasy XII: Revenant Wings
Final Fantasy XII: Revenant Wings
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore!
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore!
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
ASH: Archaic Sealed Heat
ASH: Archaic Sealed Heat
Akagawa Jirou Mystery: Yasoukyoku - Hon ni Manekareta Satsujin
Akagawa Jirou Mystery: Yasoukyoku - Hon ni Manekareta Satsujin