Credits

Assistant CoordinatorToru Saito
Background DesignerChiho Kawase
Character DesignerRyoma Ito
DirectorYuichi Murasawa
Executive ProducerAkitoshi Kawazu
General ManagerMasashi Hiramatsu
Music ComposerHitoshi Sakimoto
Scenario & Event DesignerKyoko Kitahara