Users who own this game also own:

Kumatanchi
Kumatanchi
Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryaku Series DS Vol. 2: CR Shinseiki Evangelion - Shito, Futatabi
Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryaku Series DS Vol. 2: CR Shinseiki Evangelion - Shito, Futatabi
Mega Man
Mega Man
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2

Users who love this game also love:

Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
Nushi Tsuri 64
Nushi Tsuri 64
Shin 4-Jin Uchi Mahjong: Yakuman Tengoku
Shin 4-Jin Uchi Mahjong: Yakuman Tengoku
Toriko: Gourmet Monsters!
Toriko: Gourmet Monsters!
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening