Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Pokemon Colosseum
Pokemon Colosseum
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness
Paper Mario
Paper Mario
Dragon Age: Origins
Dragon Age: Origins

Users who love this game also love:

SimCity 3000
SimCity 3000
SimSafari
SimSafari
Half-Life: Blue Shift
Half-Life: Blue Shift
Tom Clancy's Splinter Cell
Tom Clancy's Splinter Cell
Battle City
Battle City